chainman آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن

chainman: آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن استان سمنان درخشش دانش آموز سمنانی مسابقات بین المللی قرآن

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

این مسیر بسیار باریک که در پست‌ترین مناطق، در ارتفاع 1200 متری از سطح زمین قرار دارد، با عرض کلی 3.6 متر، دو شهر مرزی کورسائو و لاپاز در بولیوی را به هم متصل می

تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

بزرگراه فوت کجاست؟/تصاویر

عبارات مهم : بولیوی

این مسیر بسیار باریک که در پست ترین مناطق، در ارتفاع 1200 متری از سطح زمین قرار دارد، با عرض کلی 3.6 متر، دو شهر مرزی کورسائو و لاپاز در بولیوی را به هم متصل می کند.

به گزارش مشرق، مسیر این بزرگراه به حدی ترسناک است که در بعضی از مناطق به حدود 4650 متر رسیده و هر سال موجب فوت بیش از 300 نفر می شود. خطرناک ترین بزرگراه دنیا در حالی این عنوان را به دست آورده که دولت بولیوی از توسعه این مسیر عاجز بوده و همین راه بسیار خطرناک باریک را هم به کمک زندانیان این کشور در سال ها قبل هنگام جنگ با اروگوئه ساخته است.

تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

این مسیر بسیار باریک که در پست‌ترین مناطق، در ارتفاع 1200 متری از سطح زمین قرار دارد، با عرض کلی 3.6 متر، دو شهر مرزی کورسائو و لاپاز در بولیوی را به هم متصل می

تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

این مسیر بسیار باریک که در پست‌ترین مناطق، در ارتفاع 1200 متری از سطح زمین قرار دارد، با عرض کلی 3.6 متر، دو شهر مرزی کورسائو و لاپاز در بولیوی را به هم متصل می

تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

واژه های کلیدی: بولیوی | اروگوئه | بزرگراه | اخبار گوناگون

تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

تصاویر ، بزرگراه فوت کجاست؟

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog