chainman آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن

chainman: آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن استان سمنان درخشش دانش آموز سمنانی مسابقات بین المللی قرآن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی از ریاست فراکسیون زنان انصراف می‌دهم / نماینده زن تهران

قرار بر چرخشی بودن ریاست فراکسیون نبود، بلکه قرار بود هرسال انتخابات برگزار شود که این اتفاق هم رخ داد. 

از ریاست فراکسیون زنان انصراف می‌دهم / نماینده زن تهران

نماینده زن تهران: از ریاست فراکسیون زنان انصراف می دهم

عبارات مهم : انصراف

قرار بر چرخشی بودن ریاست فراکسیون نبود، بلکه قرار بود هرسال انتخابات برگزار شود که این اتفاق هم رخ داد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دو هفته آینده احتمالا از ریاست فراکسیون زنان انصراف خواهم داد و در انتخابات بعدی فراکسیون زنان، جهت دیگر اعضای فراکسیون این وقت فراهم می شود تا در انتخابات شرکت کنند.

پروانه سلحشوری در گفت وگو با ایلنا، در خصوص نقدهایی که بر ریاست فراکسیون زنان اخیرا از سمت اعضای فراکسیون مبنی بر عدم چرخشی بودن ریاست مطرح می شد، گفت: قرار بر چرخشی بودن ریاست فراکسیون نبود، بلکه قرار بود هرسال انتخابات برگزار شود که این اتفاق هم رخ داد.

از ریاست فراکسیون زنان انصراف می‌دهم / نماینده زن تهران

وی افزود: اگر قرار بود هرسال ریاست فراکسیون زنان چرخشی باشد من به علت پرسشها اخلاقی و عدم اهمیت ریاست و این گونه موضوعات، قطعا نمی پذیرفتم، اگر نیاز باشد متنی را که به وسیله اعضا مبنی بر برگزاری هرساله انتخابات پذیرفته شده است منتشر خواهم کرد.

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در آخر گفت: تخصص من حوزه و پرسشها زنان است ، در دو هفته آینده احتمالا از ریاست فراکسیون زنان انصراف خواهم داد و در انتخابات بعدی فراکسیون زنان، جهت دیگر اعضای فراکسیون این وقت فراهم می شود تا در انتخابات شرکت کنند.

قرار بر چرخشی بودن ریاست فراکسیون نبود، بلکه قرار بود هرسال انتخابات برگزار شود که این اتفاق هم رخ داد. 

واژه های کلیدی: انصراف | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog