chainman آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن

chainman: آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن استان سمنان درخشش دانش آموز سمنانی مسابقات بین المللی قرآن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مقامات امنیتی نگرانی‌هایی دارند / این لایحه بر اساس رویه جاری شورای نگهبان برر

سخنگوی شورای نگهبان گفت: الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و FATF بر اساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطا

مقامات امنیتی نگرانی‌هایی دارند / این لایحه بر اساس رویه جاری شورای نگهبان برر

نظر کدخدایی راجع به مصوبه الحاق به کنوانسیون پالرمو: مقامات امنیتی نگرانی هایی دارند / این لایحه بر اساس رویه جاری شورای نگهبان بررسی می شود

عبارات مهم : نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان گفت: الحاق به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و FATF بر اساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطابقت قرار می گیرد.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با فارس، راجع به لایحه مصوب مجلس در زمینه الحاق جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون شرکت ملل متحد جهت مبارزه با جرایم شرکت یافته فراملی ـ موسوم به کنوانسیون پالرمو ـ گفت: چهار لایحه بین المللی حقوقی به مجلس رفته است که از این میان تاکنون تنها مصوبه کنوانسیون پالرمو به رأی گذاشته شده است است.

مقامات امنیتی نگرانی‌هایی دارند / این لایحه بر اساس رویه جاری شورای نگهبان برر

وی ادامه داد: در این باره، رویکردهای متفاوتی وجود دارد؛ مقامات امنیتی یک نگرانی هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه نظرات بحث و بررسی صورت می گیرد.

کدخدایی گفت: یک نگاه این است که اگر FATF بخواهد رویه سابق خود را ادامه دهد، در این اوضاع و احوال اقتصادی پرسشها عدیده ای خواهیم داشت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: الحاق به کنوانسیون‌های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و FATF بر اساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطا

وی خاطرنشان کرد: در نهایت، قرار شده است است که دوستان حقوقی ما با سرپرستی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جلساتی داشته باشند و همه آثار حقوقی این چهار لایحه را از جمله الحاق کشور عزیزمان ایران به کنوانسیون پالرمو استخراج کنند و جمع بندی را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دهند تا آنها در این باره تصمیم گیری کنند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: قطعاً ما هم در شورا اگر مصوبات به ما واصل شود، بر اساس، همین رویه جاری خود آن را با موازین شرع و قانون اساسی تطبیق خواهیم داد.

واژه های کلیدی: نگهبان | پالرمو | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog