chainman آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن

chainman: آموزش ایران مسابقه قرائت قرآن استان سمنان درخشش دانش آموز سمنانی مسابقات بین المللی قرآن

گت بلاگز اخبار اجتماعی فاصله ازدواج و تولد نخستین فرزند، به 4،5 سال رسیده است

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اکنون فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به 4.5 سال و به سن جانشینی رسیده است و اگر تاخیر در فرزندآوری زیاد شود، قیمت بارو

فاصله ازدواج و تولد نخستین فرزند، به 4،5 سال رسیده است

فاصله ازدواج و تولد نخستین فرزند، به 4،5 سال رسیده است

عبارات مهم : جمعیت

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اکنون فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به 4.5 سال و به سن جانشینی رسیده است و اگر تاخیر در فرزندآوری زیاد شود، قیمت باروری افت می کند و نوعی آسیب در عرصه جمعیتی به شمار می آید.

محمدجلال عباسی شوازی در گفت و گو با ایرنا افزود: سیاست های جمعیتی باید به نحوی باشد که قیمت باروری را زیاد کردن دهد یا حداقل در اوضاع موجود حفظ کنند ولی این کار باید با حفظ رفاه، آرامش، سلامت زنان، توجه به آموزش و اشتغال همراه باشد.

وی با اشاره به سیاست های جمعیتی کشور اظهار داشت: این سیاست ها مشمول بر 14 بند است و پرسشها مختلفی مانند باروری، بهداشت باروری، تحکیم خانواده، پرسشها مربوط به جوانان، سالمندان، مهاجرت و محیط زیست، مناطق حاشیه ای و مرزی و رصد جمعیت را در بر می گیرد که در هر کدام از اینها قوت و بعضی ضعف و آسیب وجود دارد.

فاصله ازدواج و تولد نخستین فرزند، به 4،5 سال رسیده است

وی ادامه داد: مجموع سیاست هایی که باعث کم کردن باروری می شود، مانند تاخیر در تشکیل خانواده، اوج رفتن سن ازدواج، تاخیر در به دنیا آوردن نخستین فرزند و فاصله تولد فرزند اول با فرزند بعدی خانواده در تعیین قیمت باروری بسیار مهم است.

عباسی شوازی گفت: بر خلاف بعضی تصورات، استمرار سطح فعلی باروری در سطح جانشینی به معنای رسیدن به رشد جمعیتی صفر یا منفی در آینده نزدیک نیست و با توجه به اینکه نسل متولدان بعد از انقلاب هنوز در سنین باروری قرار دارند، در دهه های آینده نیز جمعیت با رشد مثبت زیاد کردن می یابد.

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اکنون فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به 4.5 سال و به سن جانشینی رسیده است و اگر تاخیر در فرزندآوری زیاد شود، قیمت بارو

این استاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: ممکن است تعداد موالید در سال های آینده نسبت به قبل کم کردن داشته باشد و به تبع آن رشد جمعیت هم به اندازه دهه های پیش از آن نباشد ولی با این حال جهت حفظ سطح موجود باروری و زیاد کردن احتمالی آن ارائه برنامه هایی با اولویت تسهیل شرایط ازدواج جوانان و حمایت از فرزندآوری مهم است.

عباسی شوازی به یکی از شاخص های باروری اشاره کرد و افزود: شاخص محاسبه احتمال فرزندآوری نشان می دهد زنان در سن فرزندآوری هر فرزند خود را با چه احتمالی و با چه فاصله زمانی از ازدواج یا فرزند قبلی به دنیا می آورند و محاسبه احتمال فرزندآوری جهت هر کدام از رتبه های تولد می تواند در تعیین سطح باروری گذشته، حال و آینده موثر باشد.

وی توضیح داد: در سال 69، احتمال به دنیا آوردن فرزند اول بعد از ازدواج بیش از 95 درصد بوده ولی از آخرهای دهه 70 این احتمال اندکی کم کردن یافت و در سال 88 به 93 درصد رسید. در دهه 70 نیز احتمال به دنیا آوردن فرزند دوم حدود 95 درصد بوده که این عدد در سال 80 به حدود 80 درصد کم کردن یافته است.

فاصله ازدواج و تولد نخستین فرزند، به 4،5 سال رسیده است

* سیاست زیاد کردن جمعیت

عباسی شوازی با تاکید بر اینکه اعمال سیاست های جمعیتی جهت زیاد کردن جمعیت نباید به آسیب های بهداشت باروری زنان منجر شود، افزود: بعضی افراد غیرکارشناس می گویند که برنامه های تنظیم خانواده باعث کم کردن باروری و افت جمعیت می شود و با این نظر برنامه های تنظیم خانواده را از بین بردن می کنند.

رئیس موسسه مطالعات جمعیتی کشور گفت: اکنون فاصله بین ازدواج و تولد نخستین فرزند به 4.5 سال و به سن جانشینی رسیده است و اگر تاخیر در فرزندآوری زیاد شود، قیمت بارو

وی تصریح کرد: نظر از بین بردن آموزش تنظیم خانواده جهت زیاد کردن قیمت باروری نادرست است و ارائه نشدن این آموزش ها به جوانان باعث می شود تا زنان باروری ناخواسته داشته باشند و تجربه نشان داده است که درصد قابل توجهی از این نوع باروری ها به سقط جنین منجر می شود بنابر این اگر خدمات تنظیم خانواده به درستی به این افراد ارائه نشود ممکن است به سلامت زنان به خاص دختران تازه ازدواج کرده لطمه وارد کند.

این جمعیت شناس خاطر نشان کرد: تشکیل خانواده و میل به به فرزندآوری نیازمند شرایطی است ولی بعضی افراد بیش از حد بر ضرورت فرزندآوری تاکید می کنند و این در حالی است که جهت ارتقای قیمت باروری باید سیاست های جمعیتی به عنوان مجموعه مدونی در جهت اصلاح اوضاع زندگی مردم در نظر گرفته شود.

فاصله ازدواج و تولد نخستین فرزند، به 4،5 سال رسیده است

* افزیش باروری

وی اضافه کرد: هنگامی که این عنوان را سیاست جمعیتی تلقی کنیم، آن وقت زیاد کردن باروری تنها بخشی از سیاست های جمعیتی است و کیفیت زندگی، آموزش، اشتغال، سلامت، اصلاح محیط زیست، شرایط مناطق حاشیه ای و مرزی نیز مورد توجه قرار می گیرد ولی اگر تنها زیاد کردن باروری مورد تاکید قرار گیرد و سایر موارد در سیاست های جمعیتی پیگیری نشود، این روند به آسیب جمعیتی منجر می شود.

استاد دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطرنشان کرد: تعدیل جمعیت، گاهی نیاز به زیاد کردن و گاهی نیاز به کم کردن دارد و تا زمانی که به ابعاد دیگر سیاست های جمعیتی از جمله سلامت، آرامش، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، اصلاح محیط زیست و رفاه مردم توجه نشود، مردم گرایشی به فرزندآوری ندارند و این مساله هم به آسیب تبدیل می شود.

عباسی شوازی گفت: دولت مسئول و متولی پیاده سازی سیاست ها از جمله سیاست های جمعیتی است ولی همه امور نباید معطوف به کارها دولتی شود لیکن اگر سیاست های جمعیتی بعد از اوج به پایین به خود بگیرد و مردم همکاری و آگاهی نداشته باشند در اجرای آنها موفقیتی حاصل نمی شود.

این جمعیت شناس به همراهی بخش شخصی در اعمال سیاست های جمعیتی تاکید کرد و افزود: اگر بخش شخصی در اجرای سیاست ها همکاری نداشته باشد، به اهداف تعیین شده است دست نمی یابیم به عنوان نمونه در مورد مرخصی های وضع حمل یا ارائه خدمات به مادران شاغل چون زنان در بازار کار نقش فعالانه دارند باید مورد حمایت قرار گیرند در غیر این صورت این مساله می تواند به مانعی جهت تحقق اهداف سیاست های زیاد کردن جمعیت تبدیل شود.

واژه های کلیدی: جمعیت | سیاست | فرزند | ازدواج | خانواده | خانواده | سن ازدواج | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog